logo Star Counseling
Home Begeleiding PGB aanvragen Trainingen Contact

Star Counseling biedt diverse vormen van begeleiding via het PGB. Daarnaast heeft Star Counseling een contract voor het leveren van begeleiding via de gemeenten uit Regio Eemland. Dit houdt in dat als u in Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Hoogland, Hooglanderveen, Leusden, Soest of Woudenberg woont, u deze begeleiding ook rechtstreeks via de gemeente vergoed kunt krijgen. Hiervoor heeft u een indicatie nodig van het wijkteam

Individuele Begeleiding

Begeleiding omvat o.a. adviseren, ondersteunen en begeleiden en kan ingezet worden voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ik begeleid mensen die speciale zorg nodig hebben, zodat zij kunnen blijven functioneren in hun privé-situatie, op hun school of in hun werk.

Afhankelijk van de precieze hulpvraag kan dit (praktische) hulp zijn op het gebied van: 
 • Ondersteuning in het afhandelen van financiële zaken.
 • ondersteuning in het afhandelen van regelzaken.administratie
 • ondersteuning in het omgaan met instanties.
 • begeleiding gericht op het aanleren en/of behouden van een dagritme.
 • begeleiding gericht op het voeren van regie over het eigen leven.
 • begeleiding gericht op het aanbrengen van structuur.
 • begeleiding gericht op het verbeteren van sociale- en emotionele vaardigheden.
 • het helpen zoeken naar een zinvolle dagbesteding.
 • begeleiding bij het opbouwen- en onderhouden van sociale netwerken.
 • ondersteunende gesprekken.
 • ondersteuning aan gezinnen die door eigen berperkingen of die van hun kind(eren) problemen ondervinden bij de opvoeding.
Ik pretendeer niet uw problemen op te kunnen lossen, ik kan wel een luisterend oor bieden, andere gezichtspunten aanreiken of met u samen zoeken naar praktische oplossingen. Ik lever zorg op maat: uw wensen en voorkeuren staan bij elke vorm van begeleiding centraal. Daarnaast heb ik kennis van- en ervaring met individuele begeleiding op het gebied van leer- en gedragsproblemen; psychiatrische problematiek en fysieke beperkingen.

Gezinsbegeleiding


GezinsbegeleidingIn de afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in het begeleiden van gezinnen waarin meerdere gezinsleden met problematiek kampen.
Ik ben gecertificeerd PPG'er (Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding) en werk vanuit de OPAd- methodiek. OPAd¹ staat voor Oudergericht Pedagogisch Adviseren en houdt in dat ik werk vanuit de ouderbegeleidende positie, ik sluit aan bij de vaardigheden die u als ouder(s) in huis heeft en ga samen met u op zoek naar handelingsalterna
tieven.
OPAd heeft als uitgangspunt dat u als ouder de hulpbronnen om goed genoeg op te voeden bezit. Het begrip hulpbron is afkomstig vanuit de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), een methode die vooral gericht is op het doelgericht en oplossingsgericht werken met cliënten. Hulpbronnen staan tegenover hindernissen; voor iedere hindernis die u tegenkomt kunt u in uw eigen gedrags- en denkrepertoire ook hulpbronnen vinden. Kortgezegd: u heeft de oplossing al voorhanden, maar doordat u zo verstrikt bent geraakt in (negatieve) vaste patronen, heeft u deze niet helder voor u zelf. Ik ga samen met u op zoek naar de hulpbronnen en bekijk samen met u hoe u ze het best kunt gebruiken in de problematische (opvoedings) situatie. Hierdoor komt u weer volledig in uw eigen kracht te staan en kunt u de regie over de opvoedingssituatie en uw gezinsleven hervinden.

¹ 'Oudergericht Pedagogisch Adviseren (OPAd)', Sonja Ehlers en Meta Kuipers.

Doelgroepen:

Ik bied begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. De problematiek kan bestaan uit: psychiatrische problematiek, een verstandelijke berperking, fysieke problemen zoals een chronische aandoening of een handicap of een combinatie hiervan. U kunt denken aan  o.a. de volgende problemen:
 • psychiatrische diagnose zoals : autisme spectrum stoornis; emotieregulatieproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen, gedragsproblemen, obsessief-compulsieve stoornissen, depressie, Posttraumatische stressstoornis, Dissociatieve stoornissen., traumatische ervaringen etc.
 • Chronische aandoeningen zoals: reuma, bindweefselaandoeningen, niet begrepen aandoeningen (zoals ME/CVS) etc.
 • verstandelijke beperking of NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Gezinsbegeleiding bied ik aan gezinnen met meervoudige problematiek. Gezinnen waarbij zowel ouders als kinderen een diagnose hebben of gezinnen waarin meerdere kinderen een diagnose hebben. Ook wanneer het gaat om combinaties van lichamelijke handicap, verstandelijke handicap, chronische aandoening en/of psychiatrische problematiek.
Ik bied dan begeleiding aan alle gezinsleden samen of apart. Ook kan ik casemanager worden voor uw gezin waarbij ik de zorg en begeleiding binnen het gezin coördineer en ervoor zorg draag dat alle zorg goed op elkaar afgestemd wordt en er regelmatig overleg is tussen de verschillende zorgverleners. Hierdoor kan de zorg en begeleiding optimaal ingezet worden. Daarnaast kan ik begeleiding bieden aan gezinnen waarin sprake is van opvoedingsproblematiek of opvoedingsverlegenheid.
Neem
contact op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


                           

Star Counseling staat bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer: 32132654
AGB Praktijkcode: 90-015371


© - Star Counseling